Dotace

Naše společnost se zaměřuje na zpracování žádostí o dotaci v rámci regionálních i tematických operačních programů z fondů EU. Pro své klienty se snažíme získat maximální možný objem finančních prostředků. Při úzké spolupráci s technickými pracovníky jednotlivých oborů navrhujeme projekty s vysokou efektivitou a úspěšností. Zpracování vlastní žádosti o dotaci obvykle předchází „audit dotačních příležitostí“, který firma Sodap system s.r.o. zpracovává zdarma. Projekty následně prochází vlastním životním cyklem, který jsme schopni pro Vás kompletně zajistit.