Dotace

Při zpracování žádosti o dotaci se řídíme Vašimi požadavky a dodržujeme optimalizaci požadavků dle koncepčních a metodických pokynů příslušného dotačního titulu. Zajistíme kompletní elektronické podání žádosti a opatříme zajištění ekonomických studií a kalkulací. Vytvoříme harmonogram projektu a relevantní přílohy, kterými jsou například doklady ze stavebního zákona, projektová dokumentace, prokázání vlastnických vztahů, doklady o partnerství atd.