Dotace

Pomocí výběrového řízení zajistíme výběr nejvhodnějšího dodavatele veřejné zakázky. Vytvoříme harmonogram průběhu zadávacího řízení, zadávací dokumentace zpracované ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění včetně příloh a návrhu smlouvy o dílo, konzultace a schválení zadávacích podmínek se zadavatelem. Zajistíme zpracování připomínek, schválení zadávací dokumentace ze strany poskytovatele a administrace dokumentů na profilu zadavatele. Zabezpečíme administrace zadávacího řízení tj. zasílání výzvy k podání nabídek uchazečům, administrace dotazů uchazečů, vedení jednání hodnotící komise, příprava všech dokumentů a protokolů. Připravíme smlouvy o dílo, součinnosti objednatele v procesu přípravy a předání kompletní složky zadávacího řízení zadavateli.