Dotace

V rámci administrace dotace zajišťujeme průběžné zpracování administrace projektu v souladu s implementačním dokumentem a příslušnou směrnicí. Zpracováváme a odesíláme monitorovací zprávy, upozorňujeme zadavatele na blížící se termíny odeslání zpráv a v dostatečném předstihu si vyžádáme podklady potřebné ke zpracování monitorovacích zpráv. Zabezpečujeme přípravy a zpracování povinných příloh k žádosti o RoPD (rozhodnutí o poskytnutí dotace) v souladu s požadavky poskytovatele dotace.