Dotace

Anna Vařeková

Projektový manažer

Žilinská 113/5, 779 00, Olomouc

Tel: +420 583 034 250

mobil: +420 734 259 542

varekova@sodap.cz